Phần mềm GYM Basic

Phần Mềm Gym Basic được thiết kế với các chức năng cơ bản để hỗ trợ quản lý như: Quản lý thông tin học viên, ghi danh gia hạn, bảo lưu thời hạn gói tập, in hóa đơn khi thu tiền và nhiều báo cáo thống kê phục vụ cho công tác quản lý.